COPD

Longproblematiek komt helaas vaak voor in de westerse maatschappij. Een van de bekendste longziektes is COPD (een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem), helaas is dit niet te genezen. De oorzaak van COPD is vaak roken (intrinsieke vorm), maar niet altijd. Soms is het erfelijk bepaald, we hebben het dan binnen de acupunctuur over een extrinsieke vorm. Klachten bij COPD kunnen zijn hoesten, slijm, benauwd zijn of je moe voelen.

In de TCG onderscheiden we twee verschillende soorten, een extrinsieke vorm en een intrinsieke vorm.

extrinsiek

  • Atopische vorm
  • Ontstaat in de kinderjaren
  • Komt in de familie voor
  • Gaat vaak gepaard met eczeem
  • Snel histamine reacties op de huid
  • Hoge concentratie IgE (6x) (Immunoglobuline)

intrinsiek

  • Start later, op volwassen leeftijd
  • Niet familiair
  • Geen huidklachten
  • Vaak bij rokers

COPD aanpakken
met acupunctuur

Belangrijk bij elke vorm van COPD is, naast welke behandeling dan ook, er gevolgd wordt dat de patiënt zijn levensstijl probeert aan te passen. Het mag duidelijk zijn dat stoppen met roken de belangrijk aanpassing is bij COPD-patiënten. Daarbij draagt voldoende bewegen en gezond eten ook nog een noemenswaardige rol.

Acupunctuur en COPD

Bij ernstig zieke COPD-patiënten is symptoombestrijding noodzakelijk naast de gewone behandeling. Acupunctuur wordt regelmatig ingezet bij COPD. Veel patiënten melden dat zij een verbetering ervaren en klachten verminderen. Acupunctuur wordt goed verdragen en er zijn bijna geen bijwerkingen. Uit meerdere kleine studies blijkt dat acupunctuur de kortademigheid kan verbeteren en het inspanningsvermogen en de mogelijke loopafstand kan vergroten1. Veel patiënten met ernstige COPD vertellen dat ze langzamer lopen, onderweg stoppen, of het huis minder vaak verlaten vanwege kortademigheid. Kortademigheid beïnvloedt duidelijk de kwaliteit van leven.

Bij COPD-patiënten vermindert de kracht van de ademhalingspieren. Er is een verband tussen de kracht van de ademhalingspieren, de ademhalingsfunctie en de mate van kortademigheid. Dit geheel wordt mogelijk gunstig beïnvloed door acupunctuur. Acupunctuur kan de te hoge spierspanning en de vermoeidheid van de ademhalingspieren verminderen, waardoor meer inspanning mogelijk wordt. Het autonome zenuwstelsel kan een rol spelen in de effecten van acupunctuur op de ademhalingsfunctie: acupunctuur kan mogelijk de luchtwegen verwijden en daardoor meer lucht geven. Het vrijkomen van bèta-endorfines in de hersenen kan mede verantwoordelijk zijn voor de verbetering van de kortademigheid. Ook het mogelijke effect van acupunctuur op een ontstekingsreactie in de luchtwegen wordt de laatste jaren wetenschappelijk onderzocht.

Hoeveel behandelingen bij COPD

Na tien weken acupunctuurbehandeling bleken patiënten minder kortademig te zijn na een wandeling, ook de loopafstand verbeterde. Acute opflakkering van de ziekte is een veel voorkomende reden tot opname. Uit onderzoek blijkt dat acupunctuur in deze gevallen mogelijk de kortademigheid en de angst kan verminderen. Bij klachten als hyperventilatie en kortademigheid kan acupunctuur ervoor zorgen dat het ritme van de ademhaling rustiger, dieper en gecontroleerder wordt.

Wetenschappelijk onderzoek

Tot nu toe zijn veel studies uitgevoerd bij kleine groepen patiënten. Om algemeen aanvaard te kunnen worden, is onderzoek bij grotere groepen patiënten nodig. Toch kiest op basis van de beschikbare resultaten een steeds groter deel van de patiënten voor complementaire geneeswijzen zoals acupunctuur bij niet levensbedreigende klachten of als aanvulling op de medische behandeling, zelfs als men nog niet precies weet hoe het werkt.

Er wordt zowel in de Westerse als Oosterse geneeskunde onderzoek gedaan naar behandelmethodes van diverse longproblematieken. Voortdurend onderzoek en verdieping van onze kennis zijn belangrijk. Daarom wordt in Nederland binnenkort een onderzoek gestart naar het klinische effect van acupunctuur, het effect dat aangegeven wordt door de COPD-patiënt zelf en het effect dat duidelijk wordt na een longfunctiemeting.

Klik op de onderstaande artikelen voor meer info.

A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Acupuncture in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Acupuncture for chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Zullen we een consultgesprek houden?

Ben je nieuwsgierig of heb je nog wat overtuiging nodig? Lees dan de positieve ervaringen van cliënten die na een acupunctuurbehandeling hersteld zijn. Herken je (pijn)klachten en laat mij je helpen de oorzaak te behandelen. Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.